لیست پخش آهنگسازی آنلاین
سنتی
سبک موسیقی سنتی ایرانی

Featured Audio

There are no audio available here.
Audio
There are no audio available here.
N/A
ای سرزمین من؛ شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور، دستِ اهریمن ای خاک مهر آیین؛ آیینه ی ایمان ای در پناه...
ای سرزمین من؛ شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور، دستِ اهریمن ای خاک مهر آیین؛ آیینه ی ایمان ای در پناه لطفِ یزدان، جاویدان ایران تو که در دامانت لاله میجوشد… سحر از چشمانت، ژاله مینوشد! وطنم ای دل ها جمله مجنونت… مست و شیدا؛ کوه و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من؛ شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور، دستِ اهریمن ای خاک مهر آیین؛ آیینه ی ایمان ای در پناه لطفِ یزدان، جاویدان ایران تا جان به تن دارم؛ مهرِ وطن دارم آیینه ی دریاست، این شوری که من دارم! در جانِ تو جاری، آواز بیداری… با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری ای سرزمین من؛ شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور، دستِ اهریمن ای خاک مهر آیین؛ آیینه ی ایمان ای در پناه لطفِ یزدان، جاویدان ایران
بیشتر
Unable to load tooltip content.
Close